bài thánh ca
danh từ
1.コラール​​

Thảo luận, đóng góp