bãi triều (nhà vua)
câu, diễn đạt
1.ごぜんをのく 「ご前を退く」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TIỀNゼン
THOÁI,THỐIタイ