bài xích
động từ
1.はいせき 「排斥する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XÍCHセキ
BÁIハイ