bám sát nút
động từ
1.せまる 「迫る」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BÁCHハク