bàn ăn
danh từ
1.しょくたく 「食卓」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRÁCタク
THỰCショク、ジキ