bản báo
1.つうちしょ 「通知書」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÔNGツウ、ツ
THƯショ
TRI