bán cầu
danh từ
1.はんきゅう 「半球」 [BÁN CẦU]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BÁNハン
CẦUキュウ