bản cẩu
1.にだい 「荷台」​​
2.パレット​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐÀIダイ、タイ