bàn chải đánh răng
câu, diễn đạt
1.はぶらし 「歯ブラシ」​​
2.ブラシ​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XỈ