bàn chải điện
danh từ
1.でんどうはブラシ 「電動歯ブラシ」 [ĐIỆN ĐỘNG XỈ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XỈ
ĐỘNGドウ
ĐIỆNデン