bạn chân thành của anh!
câu, diễn đạt
1.きんげん 「謹言」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGÔNゲン、ゴン
CẨNキン