bản chất hiền lành và dịu dàng
câu, diễn đạt
1.ねはおとなしい 「根はおとなしい」 [CĂN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CĂNコン