bản chép
1.しょうほん 「抄本」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẢN,BỔNホン
SAOショウ