bản chỉ đạo
1.しじしょ 「指示書」​​
2.しどうしょ 「指導書」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỊジ、シ
CHỈ
ĐẠOドウ
THƯショ