bản chi tiết hàng hoá
1.めいさいしょ 「明細書」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TẾサイ
THƯショ
MINHメイ、ミョウ、ミン