bản chức
1.ほんしょく 「本職」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHỨCショク、ソク
BẢN,BỔNホン