bàn có lò sưởi
câu, diễn đạt
1.こたつ 「炬燵」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CỰキョ、コ、ゴ