bần cố nông
1.ひんのう 「貧農」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NÔNGノウ
BẦNヒン、ビン