ban công
1.ベランダ​​
danh từ
2.バルコニー​​

Thảo luận, đóng góp