ban công
danh từ
1.バルコニー​​
2.ベランダ​​

Thảo luận, đóng góp