bản công-xéc-tô
danh từ
1.コンチェルト​​

Thảo luận, đóng góp