bản copy thu nhỏ
câu, diễn đạt
1.しゅくず 「縮図」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỒズ、ト
SÚCシュク