bạn cũ
danh từ
1.こじん 「故人」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CỐ
NHÂNジン、ニン