bán đại hạ giá
1.すてうり 「捨売り」​​
2.なげうり 「投売」​​
3.バーゲンセール​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MẠIバイ
ĐẦUトウ
SẢシャ