bản đăng ký
1.とうきしょ 「登記所」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SỞショ
ĐĂNGトウ、ト、ドウ、ショウ、チョウ