bán đảo
danh từ
1.はんとう 「半島」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bán đảo

1. bán đảo Đông Dương
インドシナ半島

Kanji liên quan

BÁNハン
ĐẢOトウ