bán đảo đông dương
1.いんどねしあはんとう 「インドネシア半島」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BÁNハン
ĐẢOトウ