bàn đạp
danh từ
1.ペダル​​
2.せいさくばん 「製作盤」​​
3.ペダル​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHẾセイ
TÁCサク、サ
BÀNバン