bàn đến
động từ
1.ろんじる 「論じる」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bàn đến

1. bàn đến (vấn đề)
(問題等)を論じる

Kanji liên quan

LUẬNロン