bản dịch
danh từ
1.ヴァージョン​​
2.やくぶん 「訳文」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VĂNブン、モン
DỊCHヤク