bàn định
1.けつぎする 「決議する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

QUYẾTケツ
NGHỊ