bản dinh
1.ほんきょく 「本局」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CỤCキョク
BẢN,BỔNホン