bán đợ
1.かす 「貸す」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THẢIタイ