bản đồ
danh từ
1.マップ​​
2.ちず 「地図」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỒズ、ト
ĐỊAチ、ジ