bản đồ
1.ちず 「地図」​​
danh từ
2.マップ​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỒズ、ト
ĐỊAチ、ジ