bản đồ địa chính
câu, diễn đạt
1.こうず 「公図」 [CÔNG ĐỒ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỒズ、ト
CÔNGコウ、ク