bàn đọc
1.ぶんつくえ 「文机」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VĂNブン、モン
KỶ