bạn đọc
1.どくしゃ 「読者」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

GIẢシャ
ĐỘCドク、トク、トウ