bạn đời
danh từ
1.ぐう 「偶」​​
2.パートナー​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGẪUグウ