bán đống
1.おろしうり 「卸売り」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MẠIバイ
シャ