bạn đồng hương
1.どうきょう 「同郷」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỒNGドウ
HƯƠNGキョウ、ゴウ