bạn đồng niên
1.どうねん 「同年」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NIÊNネン
ĐỒNGドウ