bạn đồng sự
danh từ
1.りょうゆう 「僚友」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LIÊUリョウ
HỮUユウ