bán đứng
động từ
1.うらぎる 「裏切る」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THIẾTセツ、サイ