bán đứt
1.うりきり 「売切り」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MẠIバイ
THIẾTセツ、サイ