bàn ghế
1.かぐ 「家具」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

GIAカ、ケ
CỤ