bạn già
1.ろうゆう 「老友」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LÃOロウ
HỮUユウ