ban giám khảo
danh từ
1.ジュリー​​

Thảo luận, đóng góp