bàn giấy
1.デスク​​
2.ぶんつくえ 「文机」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VĂNブン、モン
KỶ