bán hạ giá
1.ねびき 「値引き」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DẪNイン
TRỊ