bạn hàng
1.こかく 「顧客」​​
2.こきゃく 「顧客」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CỐ
KHÁCHキャク、カク