bán hàng đến tận tay khách
câu, diễn đạt
1.こべつはんばい 「個別販売」 [CÁ BIỆT PHIẾN MẠI]​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bán hàng đến tận tay khách

1. người bán hàng đến tận tay khách hàng
個別販売員

Kanji liên quan

MẠIバイ
コ、カ
PHIẾNハン
BIỆTベツ